09/05/2020

Trung tâm hành chính công thành phố Huế tiếp nhận hồ sơ chậm trễ

2 ngày liên tiếp tôi đến nộp hồ sơ làm thẻ đỏ tại ô đất đai tại trung tâm hành chính công - TP Huế đều không được tiếp nhận xử lý. Người dân nộp hồ sơ thì quá nhiều trong khi bộ phận tiếp nhận chỉ có 1 người khiến việc tiếp nhận chậm trễ và kéo dài. Việc kéo dài làm thời gian nộp hồ sơ như trên tốn rất nhiều thời gian của người dân và ảnh hưởng đến công việc. Tôi đề xuất cơ quan có thẩm quyền bố trí thêm nhân viên tiếp nhận hồ sơ, không để tình trạng quá tải kéo dài gây ảnh hưởng và bức xúc đến người dân. (Hình ảnh được chụp lúc 7:50 ngày 8/5/2020). Hết buổi làm việc, với người dân chưa đến lượt nộp, cũng không được hướng dẫn gì thêm.

Trả lời của Cơ quan chuyên môn - 13/05/2020

Kính chào Ông/Bà.

Vấn đề Ông/Bà phản ánh, UBND Thành phố Huế trả lời như sau:

Đối với lĩnh vực đất đai có một số ngày, thời điểm thực sự rất đông khách nên việc lấy số thứ tự tiếp nhận hồ sơ đã phát huy hiệu quả, không gây mất trật tự và đảm bảo quyền lợi đối với mọi công dân tổ chức đến làm việc tại trung tâm.

Từ ngày 4/5/2020 lĩnh vực đất đai có thay đổi cán bộ tiếp nhận nên có phần chậm hơn trước, nhưng đến hiện nay ngày 12/5/2020 đã đã thực hiện tốt công việc công việc tiếp nhận và hoàn trả kết quả cho công dân tổ chức.

Về vấn đề bổ sung nhân sự: Trung tâm Hành chính công sẽ theo dõi, đề xuất lãnh đạo xem xét bố trí nhân sự hợp lý.

Trung tâm xin tiếp thu tất cả các ý kiến phản ánh của tổ chức/công dân cố gắng khắc phục tình trạng chậm trễ về tiếp nhận hồ sơ, để nâng cao chấp lượng nền hành chính phục vụ đạt kết quả tốt, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công dân/tổ chức đến làm việc.

UBND Thành phố chân thành cảm ơn phản ánh của quý Ông/Bà và mong tiếp tục nhận được phản ánh trong thời gian tới.

Trân trọng.


Các câu hỏi khác