29/03/2021

Hỏi về thời hạn trả kết quả hồ sơ.

Nộp hồ sơ ngày 27/1/2021 số biên nhận: 21.03166 giấy hẹn trả ngày 24/2/2021 mà đến bây giờ lên hỏi vẫn không có thẻ. Đã lên hỏi nhiền lần nhưng cứ bảo chưa xong. Vậy cho hỏi đến lúc nào mới được nhận thẻ, hồ sơ đã nộp thuế rồi mà còn kéo dài như vậy là sao (kèm ảnh).

Trả lời của Cơ quan chuyên môn - 08/04/2021

Kính chào Ông/Bà.

Vấn đề Ông/Bà phản ánh, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Huế kiểm tra và trả lời như sau:

Hồ sơ thể hiện: Bà Nguyễn Thị Hương được UBND thành phố Huế cấp Giấy chứng nhận ngày 25/02/2004 tại thửa đất số 208, tờ bản đồ số 12, diện tích 72m² đất ở, thời hạn lâu dài.

Các ông, bà La Minh Ty – Nguyễn Văn Dục – Lê Thị Mỹ Trâm nhận chuyển nhượng QSD đất nêu trên theo Hợp đồng chuyển nhượng số 7393 được Văn phòng công chứng Hồ Phi Hùng chứng nhận ngày 11/12/2020 và đã thực hiện nghĩa vụ tài chính (nộp thuế TNCN và LPTB).

Nay các ông, bà Ty – Dục – Trâm đăng ký cấp đổi Giấy chứng nhận với diện tích 70m² (theo bản vẽ hiện trạng lập ngày 26/01/2021); giảm 2m² so với GCN đã cấp.

Qua đối chiều thì độ rộng đường kiệt tại Giấy chứng nhận là 2,5m nhưng hiện nay độ rộng đường kiệt hiện trạng là 2,23m – 2,40m. Ngoài ra, hiện trạng có 1m2 đất đã xây dựng nhà thuộc Giấy chứng nhận đã cấp cho thửa 396 nên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố phải kiểm tra làm rõ lý do thay đổi độ rộng đường kiệt nói trên, lý do hiện trạng có 1m2 đất đã xây dựng nhà thuộc Giấy chứng nhận đã cấp cho thửa 396 nên hồ sơ có chậm trễ so với Giấy biên nhận.

Sau khi kiểm tra, rà soát, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố đã trình Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận cho ông La Minh Ty – ông Nguyễn Văn Dục – bà Lê Thị Mỹ Trâm ngày 01/4/2021.

Ngày 03/4/2021, ông La Minh Ty – ông Nguyễn Văn Dục – bà Lê Thị Mỹ Trâm đã nhận Giấy chứng nhận.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố chân thành cảm ơn phản ánh của quý Ông/Bà và mong tiếp tục nhận được phản ánh trong thời gian tới.

Trân trọng.

File đính kèm trả lời: 000.09.13.h571739cnvpdkdd2021pl1_signed(1).pdf


Các câu hỏi khác