Dịch vụ hành chính, công ích, sự nghiệp

10/09/2023

Chậm trả kết quả hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tôi phản ánh về trường hợp hồ sơ Nguyễn Văn Hùng cấp giấy trễ hẹn chưa được giải quyết, vào ngày 16/11/2022 tôi nộp hồ sơ Trung tâm hành chính công thành phố có giấy tiếp nhận trả kết quả, đến nay 2023 tôi nhiều lần về nhận kết quả mà không có kết quả. Qua nhiều lần đi lại để làm việc với cán bộ thụ lý hồ sơ trong lần gần nhất là đầu tháng 8 năm 2023 thì nói là đã trình hồ sơ nhưng hiện nay thời gian quá lâu chưa có kết quả. Tôi đề nghị các cơ quan chính quyền, bộ phận kiểm tra rà soát giải quyết hồ sơ theo quy định của pháp luật cho công dân. Xin trân trọng.

Cổng thông tin điện tử thành phố Huế - 11/09/2023

Đã chuyển thông tin phản ánh đến Cơ quan chuyên môn tiếp nhận và xử lý


Các câu hỏi khác