29/10/2020

Kiến nghị giải tỏa nhà đỗ nát chỉnh trang công viên chân cầu Gia Hội.

Đề nghị UBND thành phố Huế giải tỏa nhà đỗ nát chỉnh trang công viên chân cầu Gia Hội tại vị trí đối diện số 1 Trịnh Công Sơn, phường Phú Cát.

Cổng thông tin điện tử thành phố Huế - 15/11/2020

Đã chuyển thông tin phản ánh đến Cơ quan chuyên môn tiếp nhận và xử lý


Các câu hỏi khác