15/07/2022

Hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa được xử lý

Phản ánh về việc chậm xử lý hồ sơ cấp đổi giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất Tôi tên là Phạm Thị Bảo Hoài, số ĐT 0905808230, được uỷ quyền của bà Nguyễn Thị Thu Hà làm giấy đăng kí cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ ngày 18/02/2022 đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi của cơ quan chức năng. Tôi đã liên hệ với Trung tâm hành chính công thành phố Huế nhiều lần, lần cuối là vào đầu tháng 07/2022, thì cán bộ trả lời rằng địa chính tại Huyện Phú Vang chưa phản hồi nên chưa giải quyết được. Khi tôi liên hệ với huyện Phú Vang vào ngày 15/07/2022 thì cũng chưa có câu trả lời cho tôi. Mong cơ quan chức năng xử lý sớm để gia đình chúng tôi sớm nhận được giấy chứng nhận của mình. Xin cám ơn!

Cổng thông tin điện tử thành phố Huế - 18/07/2022

Đã chuyển thông tin phản ánh đến Cơ quan chuyên môn tiếp nhận và xử lý


Các câu hỏi khác