Dịch vụ hành chính, công ích, sự nghiệp

19/03/2021

Góp ý đưa số chờ thủ tục hành chính

Vào ngày 19/3/2021, khoảng 9h15 tôi đến TT HCC Thành Phố để làm hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đất đai và do số chờ lâu quá Tôi về nhà và chiều lên lại lúc 13h45, Tôi xin có một vài góp ý sau để nâng cao chất lượng quản lý thủ tục hành chính: - Số chờ nên đưa lên Hue-S hoặc website để thuận tiện cho người dân theo dõi số phiếu của mình, chủ động trong công việc và tiết kiệm thời gian. - Thống kê số lượng giao dịch hằng ngày để bổ sung thêm nhân sự thực hiện. Cụ thể: nếu năng suất chỉ xử lý 70 phiếu/ngày thì thông báo để người dân chuyển sang ngày khác. Trân trọng.

Trả lời của Cơ quan chuyên môn - 06/04/2021

Kính chào Ông/Bà.

Về góp ý của quý Ông/Bà, Ủy ban nhân dân thành phố Huế đã giao Trung tâm Hành chính công thành phố kiểm tra, báo cáo và trả lời như sau:

Lĩnh vực đất đai là lĩnh vực có số lượng hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận giải quyết nhiều nhất tại Trung tâm Hành chính công. Trung bình giải quyết 150 đến 200 lượt/ngày. Trung tâm Hành chính công giải quyết theo số thứ tự được cấp tại máy bấm số tự động (công dân trực tiếp bấm số thứ tự tại máy) để đảm bảo công bằng, trật tự. Vào những thời điểm nhu cầu giải quyết công việc của công dân tăng đột biến, Trung tâm luôn chủ động phối hợp với các đơn vị tăng cường bố trí thêm cán bộ tiếp nhận và trả kết quả để đảm bảo quyền lợi của công dân.

Về vấn đề đưa chức năng lấy số chờ lên Hue-S hoặc website, Trung tâm Hành chính công thành phố xin tiếp thu và sẽ xin ý kiến với các đơn vị chuyên môn cấp trên để hỗ trợ giải pháp này.

UBND thành phố chân thành cảm ơn góp ý của quý Ông/Bà và mong tiếp tục nhận được góp ý, phản ánh trong thời gian tới.

Trân trọng.


Các câu hỏi khác