31/08/2020

Hồ sơ đề nghị cải chính giấy khai sinh tại bộ phận tư pháp UBND Thành phố Huế vẫn chưa nhận được kết quả

Tôi có nộp hồ sơ đề nghị cải chính giấy khai sinh tại bộ phận tư pháp UBND Thành phố Huế ngày 11/8/2020. Sau 3 ngày tôi nhận thông báo là hồ sơ cần xác minh vì thông tin CMND của ba tôi vì nó làm sau thời điểm làm giấy khai sinh. Đến bây giờ là 19 ngày tôi vẫn không nhận được kết quả là chưa xác minh xong và không có ngày hẹn. Vậy tôi muốn hỏi thời hạn xác minh là bao lâu để tôi còn chủ động trong việc đi lại. Xin cám ơn.

Trả lời của Cơ quan chuyên môn - 10/09/2020

Kính chào Ông/Bà.

Vấn đề Ông/Bà phản ánh, Phòng Tư pháp thành phố Huế kiểm tra và trả lời như sau:

UBND Thành phố Huế tiếp nhận hồ sơ của ông Nguyễn Ngọc Thuận vào ngày 11/8/2020.

Ngày 12/8/2020, phòng Tư pháp Thành phố đã có công văn 649/PTP-HT gửi Phòng PC06 Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Công an thành phố Huế để phối hợp xác minh thông tin năm sinh của ông Nguyễn Từ Liêm. Đồng thời, thông báo cho ông Nguyễn Ngọc Thuận về việc xác minh tại công văn số 650/PTP-HT ngày 12/8/2020.

Đến ngày 28/8/2020, phòng Tư pháp Thành phố nhận được công văn phúc đáp của Phòng PC06 Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, tuy nhiên, theo nội dung của công văn này chưa đủ cơ sở để phòng Tư pháp tham mưu, đề xuất UBND thành phố Huế giải quyết.

Ngày 07/9/2020, phòng Tư pháp thành phố mới có được kết quả xác minh tại Công an thành phố Huế.

Ngày 08/9/2020, phòng Tư pháp đã báo cáo, tham mưu UBND Thành phố giải quyết ngay hồ sơ này.

Ngày 09/9/2020, Phó chủ tịch UBND Thành phố đã cấp trích lục cải chính hộ tịch cho ông Nguyễn Ngọc Thuận.

Phòng Tư pháp thành phố chân thành cảm ơn phản ánh của quý Ông/Bà và mong tiếp tục nhận được phản ánh trong thời gian tới.

Trân trọng.

File đính kèm trả lời: 160(1).pdf


Các câu hỏi khác