Hạ tầng đô thị
Hạ tầng đô thị

17/10/2021

Đường bị hư hỏng

Giao thông, trật tự đô thị
Hạ tầng đô thị
Hạ tầng đô thị

15/10/2021

Đường hư hỏng và sụt lún

Lĩnh vực khác

12/10/2021

Thi công chưa hoàn trả mặt bằng

Lĩnh vực khác

11/10/2021

Kiến nghị xem xét tên đường

Hạ tầng đô thị
Lĩnh vực khác
Giao thông, trật tự đô thị

29/09/2021

Xây dựng lấn chiếm

Tổng cộng: 1927 |< << 1 2 3 4 >> >|