04/03/2021
Tin tức sự kiện
Đó là nhấn mạnh của ông Hoàng Hải Minh – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế và ông Văn Ngọc Thịnh - Giám đốc Quốc gia Tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới tại Việt Nam (WWF - Việt Nam) trong cuộc làm việc vào chiều 04/03/2021 tại UBND thành phố Huế.
Tra cứu hồ sơ
Mã số hồ sơ
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dành cho quảng cáo (doanh nghiệp)