Vũ Ngọc Phan
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:

1. Vị trí con đường

Đường Vũ Ngọc Phan nằm địa bàn phường Thủy Xuân, có chiều dài 2200 mét.

2. Lịch sử con đường

3. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường

Vũ Ngọc Phan (1902 – 1987): Nguyên quán xã Đông Lão, huyện Gia Lương, tỉnh Bắc Ninh. Ông viết văn, soạn sách, dịch thuật từ những năm còn trẻ, nổi tiếng là một cây bút tiểu luận, phê bình văn học sáng giá trong hàng ngũ trí thức văn nghệ sĩ yêu nước Việt Nam. Sau Cách mạng Tháng Tám và toàn quốc kháng chiến, ông nhiệt tình tham gia công tác văn hoá kháng chiến, từng giữ các chức vụ: Chủ tịch Uỷ ban kháng chiến khu Đống Đa – Hà Nội, Tổng Thư ký Uỷ ban vận động Hội nghị văn hoá toàn quốc, Uỷ ban Thường trực Đoàn văn hoá kháng chiến Liên khu IV, Uỷ viên Chấp hành Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam... Các tác phẩm của ông đã xuất bản: Trên đường nghệ thuật, Nhà văn hiện đại, Tục ngữ ca dao dân ca Việt Nam, Vũ Ngọc Phan-tác phẩm và một số truyện dịch. Ông được nhận giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1 năm 1996.

Các bài khác
    << < 1 2 > >>