Việt Bắc
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:

1. Vị trí con đường

Đường Việt Bắc nằm trên địa bàn phường Vỹ Dạ, có chiều dài 300 mét

2. Lịch sử con đường

3.  Địa danh lịch sử gắn liền với con đường

Việt Bắc là địa danh lịch sử cách mạng nằm về phía đông bắc Bắc Bộ. Ngày 4 tháng 6 năm 1945 theo chỉ thị của Bác Hồ, Khu giải phóng Việt Bắc đựơc thành lập gồm các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Thái Nguyên và trở thành căn cứ cách mạng của cả nước. Trung tuần tháng 3 năm 1947, sau khi Pháp tái chiếm Hà Nội, Hồ Chủ tịch cùng cơ quan đầu não của Chính phủ di chuyển lên Việt Bắc để lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Việt Bắc từ đó trở thành căn cứ địa của cuộc kháng chiến cho đến ngày 10/10/1954 Hà Nội được giải phóng, chính phủ cách mạng rời Việt Bắc về tiếp quản thủ đô.  Năm 1948 Tổng bộ Việt Minh xuất bản tác phẩm “Việt Bắc anh dũng” do Người viết nhằm vạch trần những thất bại thảm hại của quân Pháp trong chiến dịch Thu Đông 1947.

Các bài khác
    << < 1 2 3 > >>