Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch.
28/05/2012 2:59:59 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
     Ngày 21/5/2012, Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Công văn số 320/STP-HCTP về việc hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch.

      Theo đó Sở Tư pháp tỉnh đã hướng dẫn không thực hiện cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch đối với trường hợp trước đây khi đăng ký hộ tịch cho người dân, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch xã, phường, thị trấn ghi vào sổ hộ tịch không đầy đủ nội dung đăng ký, như: không ghi giới tính, quốc tịch, họ tên và chức vụ người ký hoặc ghi các nội dung đăng ký hộ tịch vào sổ tay, vở không đúng với quy định.
       Đối với những trường hợp này, trên cơ sở hồ sơ đương sự xuất trình, cán bộ Tư pháp - hộ tịch hướng dẫn cho đương sự làm thủ tục đăng ký lại việc sinh theo quy định.

Văn phòng HĐND và UBND Thành phố