• Quyền và nghĩa vụ của công dân về Căn cước công dân
  15/07/2021 3:13:24 CH
  Thời gian qua, cơ quan chức năng tại các tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước đã và đang tích cực triển khai việc cấp, đổi thẻ căn cước công dân. Vậy Thẻ căn cước công dân là gì, Công dân có quyền và nghĩa vụ gì về căn cước công dân?
 • Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng đến hết ngày 31/12/2022
  15/07/2021 3:12:46 CH
  Thời gian vừa qua, xuất hiện nhiều thông tin không đúng quy định liên quan đến việc thu hồi sổ hộ khẩu từ ngày 01/7/2021, Thông tin pháp luật thành phố xin chia sẻ đến bạn đọc một số nội dung quy định pháp luật liên quan đến vấn đề sử dụng sổ Hộ khẩu, sổ Tạm trú sau ngày 01/7/2021 (ngày Luật Cư trú năm 2020 có hiệu lực), cụ thể như sau:
 • Người không có nơi thường trú, tạm trú phải khai báo thông tin cư trú
  15/07/2021 3:11:55 CH
  Đây là một trong những điểm mới được quy định tại Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú. Nghị định này hiệu lực từ ngày 01/7/2021. Cụ thể, tại Điều 4 của Nghị định này quy định người không có nơi thường trú, nơi tạm trú phải khai báo ngay thông tin về cư trú với cơ quan đăng ký cư trú tại nơi ở hiện tại.
 • Quy định mới về xóa đăng ký thường trú
  15/07/2021 3:11:02 CH
  Từ ngày 01/7/2021, các trường hợp bị xóa đăng ký thường trú được quy định tại Luật Cư trú 2020. Luật này bổ sung thêm nhiều trường hợp bị xóa thường trú so với trước đây, cụ thể theo Điều 24 Luật Cư trú năm 2020 quy định các trường hợp sau đây bị xóa đăng ký thường trú:
 • Quy định mới về trình tự, thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân
  15/07/2021 3:10:20 CH
  Ngày 15/5/2021, Bộ Công an ban hành Thông tư số 59/2021/TT-BCA quy định chi tiết thi hành Luật Căn cước công dân (CCCD) và Nghị định số 37/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân.
 • Vi phạm các quy định về cư trú có thể bị phạt đến 4 triệu đồng
  15/07/2021 3:09:27 CH
  Đây là nội dung được quy định tại Điều 8 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình. Cụ thể:
 • Những nội dung cơ bản của Luật Căn cước công dân năm 2014
  15/07/2021 3:08:10 CH
  Căn cước công dân là thông tin cơ bản về lai lịch, nhân dạng của công dân. Để đáp ứng nhu cầu giao dịch của nhân dân và góp phần quản lý xã hội, Chính phủ đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định về căn cước công dân. Trong bối cảnh hội nhập, mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế và cải cách hành chính đã đặt ra các yêu cầu phải hiện đại hóa giấy tờ về căn cước công dân theo hướng ứng dụng thành tựu khoa học, kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, phù hợp với xu hướng của các nước trên thế giới. Đồng thời, nhằm đảm bảo quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân liên quan đến căn cước công dân (quyền tự do đi lại, giao dịch, quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng ...
 • Những nội dung cơ bản và một số điểm mới của Luật Cư trú năm 2020
  15/07/2021 3:06:50 CH
  Tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Cư trú năm 2020 với 93,15% đại biểu tán thành, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021.
 • Tội xâm phạm quyền của công dân về bầu cử, ứng cử hoặc biểu quyết khi Nhà nước trưng cầu ý dân
  17/06/2021 11:28:48 SA
  Bộ luật Hình sự năm 2015 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 27/11/2015, theo đó tại Điều 160 của Bộ luật này có quy định tội xâm phạm quyền của công dân về bầu cử, ứng cử hoặc biểu quyết khi Nhà nước trưng cầu ý dân như sau:
 • Quy định về phân cấp và phân quyền
  17/06/2021 11:27:20 SA
  Tại Điều 12 và Điều 13 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và tại khoản 5 (sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 12) và khoản 6 (sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 13) Điều 1 của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương có quy định về phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương như sau:

    << < 1 2 3 4 5 > >>