• Thành phố Huế: Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022
  16/06/2022 8:56:07 CH
  Ngày 16/6/2022, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trương Đình Hạnh dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022. Cùng dự có lãnh đạo các phòng ban của thành phố; đội ngũ lãnh đạo và công chức UBND 36 xã, phường trên địa bàn.
 • MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY
  07/06/2022 2:07:08 CH
  Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy, công tác cai nghiện và quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, tạo môi trường lành mạnh, an ninh, an toàn góp phần phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đấu tranh phòng, chống ma túy trong tình hình mới. Luật Phòng, chống ma tuý (gọi tắt là Luật PCMT năm 2021), đã được Quốc hội khoá XIV, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 30/3/2021.
 • Các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng, chống mua bán ma túy
  07/06/2022 2:06:21 CH
  Phòng, chống ma túy là phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn ma túy; kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy. Bên cạnh công tác phòng ngừa…tệ nạn ma túy thì tại Điều 5 của Luật Phòng, chống mua bán ma túy năm 2021 có quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng, chống mua bán ma túy như sau:
 • Thực hiện cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng
  07/06/2022 2:05:24 CH
  Cai nghiện ma túy là quá trình thực hiện các hoạt động hỗ trợ về y tế, tâm lý, xã hội, giúp người nghiện ma túy dừng sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiên, thuốc hướng thần, phục hồi thể chất, tinh thần, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi để chấm dứt việc sử dụng trái phép các chất này; Theo đó, tại Điều 31 Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy, có quy định thực hiện cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng như sau:
 • Trách nhiệm của gia đình người nghiện ma túy và cộng đồng nơi người nghiện ma túy cư trú
  07/06/2022 2:04:45 CH
  Gia đình và cộng đồng có vị trí vai trò quan trọng và góp phần không nhỏ đến sự thành công trong việc giáo dục người nghiện ma túy. Để giáo dục người nghiện ma túy trở thành người có ích cho xã hội, tại Điều 42 của Luật Phòng, chống mua bán ma túy có quy định trách nhiệm của gia đình người nghiện ma túy, cộng đồng nơi người nghiện ma túy cư trú như sau:
 • Một số chế độ áp dụng đối với người từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi tại cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc
  07/06/2022 2:04:03 CH
  Người từ đủ 12 đến 18 tuổi là người chưa thành niên, do có nhận thức về hành vi chưa đầy đủ nên dễ bị rơi vào những hoàn cảnh như: nghiên ma túy..; Để cải tạo người chưa thành niên tại các cơ sở cai nghiện bắt buộc trở thành những công dân có ích cho xã hội, tại Điều 72, Điều 73 và Điều 74 của Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy, có quy định chế độ đối với người từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi tại cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc như sau:
 • Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động ở trọ
  07/06/2022 2:03:06 CH
  Ngày 28/3/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 08/2022/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Tại Điều 8 của Quyết định 08/2022/QĐ-TTg quy định các đối tượng và điều kiện được hỗ trợ như sau:
 • Tăng số giờ làm thêm trong 01 năm và trong 01 tháng đối với người lao động
  07/06/2022 2:01:39 CH
  Ngày 23/3/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV đã thông qua Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 quy định về số giờ làm thêm trong 01 năm, trong 01 tháng của người lao động trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; Theo đó, tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết này quy định số giờ làm thêm trong 01 năm và trong 01 tháng như sau:
 • Trách nhiệm của gia đình, cơ quan, tổ chức, cộng đồng trong quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy
  07/06/2022 2:01:02 CH
  Tệ nạn ma tuý đang là hiểm hoạ của các quốc gia, dân tộc trên toàn thế giới; Phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh với tệ nạn ma tuý là trách nhiệm chung của mọi cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức và cộng đồng. Theo đó, tại Điều 25 của Luật Phòng, chống ma túy quy định trách nhiệm của gia đình, cơ quan, tổ chức, cộng đồng trong quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy như sau:
 • Các trường hợp bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
  07/06/2022 2:00:27 CH
  Người nghiện ma túy là người sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và bị lệ thuộc vào các chất này. Đối với người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính khi thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Điều 32 của Luật Phòng, chống ma túy như sau:

    << < 1 2 3 4 5 > >>