Môi trường

25/11/2021

Kiến nghị lần 5: Kinh doanh xưởng mộc gây ô nhiễm tiếng ồn

Kiến nghị lần thứ 5 (năm). Hiện nay tại địa chỉ 7/66 Xuân Diệu vẫn tổ chức sản xuất bất chấp sự gây ồn và thời gian có phù hợp với các quy định của pháp luật về tổ chức sản xuất trong khu đông dân cư? Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý dứt điểm. Chi tiết xem các ảnh và Clip gửi kèm. Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Cổng thông tin điện tử thành phố Huế - 26/11/2021

Đã chuyển thông tin phản ánh đến Cơ quan chuyên môn tiếp nhận và xử lý


Các câu hỏi khác