Môi trường

13/11/2023

Quán 1954 số 5 Điện Biên Phủ mở nhạc to gây mất trật tự

Quán 1954 số 5 Điện Biên Phủ, phường Vĩnh ninh, thành phố Huế, hơn 21:00h ngày 13/11/2023 vẫn hô hoán, mở nhạc to, gây ồn mất trật tự trị an ảnh hưởng đến các hộ chung quanh. Đây là tình trạng gây mất trật tư thường xuyên của quán này. Nhiều khi mất trật tự đến 2h sáng. Đây là nhóm chuyên gây mất trật tự có tổ chức. Đề nghị các cơ quan hữu quan xử lí nghiêm khắc. Video clip quay lúc 23:01 ngày 13/11/2023. 1 video clip quay lúc 00:04p ngày 14/11/2023.

Cổng thông tin điện tử thành phố Huế - 14/11/2023

Đã chuyển thông tin phản ánh đến Cơ quan chuyên môn tiếp nhận và xử lý


Các câu hỏi khác