09/11/2023

Chưa xử lý xây dựng lấn chiếm tại 11/145 Đào Duy Anh

Kính gởi: UBND thành phố Huế, Phòng đô thị TP Huế, Hiện trạng công trình lấn chiếm trái phép số 11/145 Đào Duy Anh vẫn còn nguyên hiện trạng qua rất nhiều phản ánh và quyết định xử lý cũng đã có từ lâu. Vậy xin hỏi quý cơ quan, khi nào quyết định này mới thực thi? Hình chụp vào lúc 7h30 ngày 09/11/2023. Xin chân thành cảm ơn.

Trả lời của Cơ quan chuyên môn - 04/12/2023


Các câu hỏi khác