02/12/2023

Cần thay mới lá cờ Việt Nam

Tại địa chỉ số 10 đường Lý Thường Kiệt, trụ sở hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc, lá cờ Việt Nam đã rách nát cần thay mới.

Trả lời của Cơ quan chuyên môn - 04/12/2023

Liên quan đến phản ánh này, UBND thành phố đã yêu cầu Ban Quản lý dự án Koica thay thế cờ mới.


Các câu hỏi khác