• Quy định về tuổi nghỉ hưu
  17/05/2021 5:25:35 CH
  Theo quy định tại điều 169 Bộ luật lao động năm 2019, người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu.Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.
 • Quy định về nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường
  17/05/2021 5:24:26 CH
  Bên cạnh, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được quy định tại khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động thì tại Điều 5 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường như sau:
 • Những nội dung người lao động được tham gia ý kiến
  17/05/2021 5:22:58 CH
  Để thực hiện phát huy quyền làm chủ của người lao động tại nơi làm việc thì tại Điều 44 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động, có quy định người lao động được tham gia ý kiến về những nội dung sau:
 • Một số quy định về trợ cấp mất việc làm đối với người lao động
  17/05/2021 5:22:12 CH
  Trợ cấp mất việc làm thường xảy ra đối với người lao động do yếu tố khách quan đem lại. Để bảo vệ quyền lợi của người lao động, đồng thời giải quyết tình trạng thất nghiệp trong thời gian ngắn, tại Điều 47 Bộ luật lao động năm 2019 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021) trợ cấp mất việc làm như sau:
 • Một số quy định về quyền và nghĩa vụ của người lao động
  17/05/2021 5:16:25 CH
  Nhằm đảm bảo cho người lao động tham gia trong quan hệ lao động theo đúng quy định của pháp luật thì tại Điều 5 và Điều 6 Bộ luật lao động năm 2019 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021) có quy định người lao động có các quyền và nghĩa vụ như sau:
 • Một số quy định mới về điều kiện lao động và quan hệ lao động
  17/05/2021 5:14:27 CH
  Để cụ thể hóa một số quy định về điều kiện lao động và quan hệ lao động trong Bộ luật lao động năm 2019, ngày 14/12/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 145/2020/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động (có hiệu lực từ ngày 01/02/2021).
 • Một số quy định khi sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc
  17/05/2021 5:12:00 CH
  Để bảo vệ quyền và những lợi ích hợp pháp của người chưa đủ 15 tuổi khi tham gia vào các quan hệ lao động, tại Điều 145 Bộ luật lao động năm 2019 có quy định khi sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc, người sử dụng lao động phải tuân theo quy định sau đây:
 • Một số nội dung mới của Bộ luật lao động năm 2019
  17/05/2021 5:08:17 CH
  Bộ luật lao động năm 2019 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20/11/2019. Theo đó, Bộ luật lao động năm 2019 (viết tắt là BLLĐ 2019) quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động. Bản tin pháp luật giới thiệu một số nội dung mới của BLLĐ 2019.
 • Một số hành vi vi phạm quy định về lao động là người giúp việc gia đình
  17/05/2021 5:07:16 CH
  Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động là giúp việc gia đình, đồng thời nhằm hạn chế đến mức thấp nhất vi phạm pháp luật lao động có thể xảy ra thì tại Điều 29 Nghị định số 28/2020/NĐ-CP ngày 01/3/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, có quy định phạt cảnh cáo đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:
 • Lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động tại Việt Nam
  17/05/2021 5:06:32 CH
  Ngày 30/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

    << < 1 2 3 4 5 > >>