• Quy định về thời gian miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp
  16/04/2022 3:32:50 CH
  Ngày 06/10/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 29/2021/QĐ-TTg quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt; Quyết định này đã đưa ra nhiều ưu đãi đầu tư đặc biệt đối với các dự án đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 20 Luật Đầu tư năm 2020 như: Ưu đãi thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp; thời gian miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; tiền thuê đất, thuê mặt nước. Theo đó, tại Điều 6 của Quyết định số 29/2021/QĐ-TTg quy định thời gian miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:
 • Một số điểm mới của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ
  16/04/2022 3:32:15 CH
  Ngày 26/3/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ( viết tắt là Nghị định 31/2021/NĐ-CP) quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư về điều kiện đầu tư kinh doanh; ngành, nghề và điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài; bảo đảm đầu tư kinh doanh; ưu đãi, hỗ trợ đầu tư; thủ tục đầu tư; hoạt động đầu tư ra nước ngoài; xúc tiến đầu tư; quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và đầu tư ra nước ngoài. Theo đó, Nghị định 31/2021/NĐ-CP có những nội dung đáng chú ý sau đây:
 • Một số ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo Luật Đầu tư
  16/04/2022 3:31:28 CH
  Luật doanh nghiệp 2020 quy định doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh ngành, nghề mà luật không cấm. Như vậy, nhằm thực hiện quyền tự do kinh doanh thì doanh nghiệp cần lưu ý các một số ngành, nghề cấm đầu tư, kinh doanh được quy định tại Điều 6 của Luật Đầu tư năm 2020, cụ thể như sau:
 • Nguyên tắc thực hiện dự án đầu tư
  16/04/2022 3:31:03 CH
  Dự án đầu tư là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định. Theo đó, tại Điều 42 của Luật Đầu tư năm 2020 quy định một số nguyên tắc thực hiện dự án đầu tư như sau:
 • Một số nội dung cơ bản của Luật Đầu tư năm 2020
  16/04/2022 3:30:24 CH
  Quá trình thực hiện Luật Đầu tư và một số Luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh trong thời gian qua cho thấy còn một số nội dung chưa được quy định thống nhất, đồng bộ giữa các Luật, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, nhà ở….Xuất phát từ những lý do đó, ngày 17/6/2020 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 đã thông qua Luật Đầu tư năm 2020 (viết tắt là Luật Đầu tư).
 • Một số hình thức hỗ trợ đầu tư
  16/04/2022 3:28:40 CH
  Hỗ trợ đầu tư là các biện pháp mà Nhà nước tạo cơ hội cho phép nhà đầu tư được hưởng những điều kiện thuận lợi nhất định về tài chính, hạ tầng kỹ thuật, khoa học công nghệ... nhằm thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, theo đó Luật Đầu tư năm 2020 đã quy định các hình thức hỗ trợ đầu tư tại Điều 18 như sau:
 • Xử lý hành vi vi phạm về khởi công xây dựng công trình
  16/04/2022 3:28:08 CH
  Ngày 28/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng. Theo đó tại Điều 15 của Nghị định này quy định vi phạm quy định về khởi công xây dựng công trình như sau:
 • Một số quy định về giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư kinh doanh
  16/04/2022 3:27:43 CH
  Ngày 17/6/2020 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 đã thông qua Luật Đầu tư năm 2020, theo đó tại Điều 14 của Luật này có quy định giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư kinh doanh được quy định như sau:
 • Dự án đầu tư được hưởng ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp
  16/04/2022 3:27:13 CH
  Ngày 06/10/2021 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 29/2021/QĐ-TTg quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt đối với các dự án đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 20 Luật Đầu tư; Theo đó, một số trường hợp được hưởng ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định tại Điều 5 của Quyết định này, cụ thể như sau:
 • Dự án đầu tư được áp dụng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt
  16/04/2022 3:26:42 CH
  Nhằm khuyến khích phát triển một số dự án đầu tư có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời ưu tiên các dự án công nghệ cao, có giá trị gia tăng, tác động lan toả, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu, hướng tới xây dựng nền kinh tế Việt Nam độc lập, tự chủ, ngày 06/10/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 29/2021/QĐ-TTg quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt. Theo đó, ngay tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này đã quy định dự án đầu tư được áp dụng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt bao gồm:

    << < 1 2 3 4 5 > >>