Trần Văn Ơn
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Một góc đường
Một góc đường

1. Vị trí con đường

Đường Trần Văn Ơn nằm trên địa phận phường Xuân Phú, khởi đầu từ đường ra sông Phát Lát và điểm cuối là đường Tố Hữu, dài 400m. Độ rộng nền là 14m, độ rộng mặt đường là 7m, loại mặt đường bê tông nhựa.

2. Lịch sử con đường

3. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường

Các bài khác
    << < 1 2 3 > >>