Trần Bình Trọng
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:

1. Vị trí con đường

Từ đường Lê Huân đến đường Nguyễn Trãi, dài 200 mét, thuộc phường Thuận Hoà, thành phố Huế.

2. Lịch sử con đường

3. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường

Trần Bình Trọng Trần Bình Trọng vốn là dòng dõi Lê Đại Hành. Cha ông có nhiều công với nhà Trần, nên được mang quốc tính. Năm 1285, quân Nguyên xâm lược nước ta, ông coi giữ phủ Thiên Trường, Hà Nam. Bị giặc bắt, ông không khuất phục, nên bị giết. Ông có câu nói nổi tiếng “Thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc”.

Các bài khác
    << < 1 2 > >>