Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế: Tổng kết công tác Mặt trận năm 2023 và chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2024
12/01/2024 9:26:03 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Sáng 12/01/2024, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế đã tổ chức Tổng kết công tác mặt trận năm 2023 và chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2024.
   Đến dự có các đồng chí Phan Thiên Định, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; Phan Thị Ái Nhi, Phó Chủ tịch UBMTTQ VN Tỉnh Thừa Thiên Huế.
   Năm 2023, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức Thành viên của Thành phố Huế đã có những hoạt động, sáng tạo đổi mới, hiệu quả góp phần tập hợp ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Nhân dân với Đảng và chính quyền, tạo thành sức mạnh tổng hợp để thực hiện hoàn thành mục tiêu xây dựng Thành phố Huế phát triển toàn diện.
   Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục cụ thể hóa nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Nghị quyết 05, 06 của Thành ủy Huế bằng các phong trào cụ thể để đưa chủ trương đi vào cuộc sống. Nhiều mô hình, điển hình đem lại hiệu quả thiết thực với đời sống xã hội, có sức lan tỏa trong cộng đồng như: Tết đoàn kết tại Đình Làng; Sắc Hồng Cố đô; Điểm xanh văn hóa; Xây dựng khu dân cư văn minh – thân thiện – an toàn – giàu bản sắc. Đến nay đã xây dựng 30 điểm xanh văn hóa tại 21 phường, xã và 4 điểm đang tiếp tục triển khai, tổng kinh phí hơn 7 tỷ đồng; trong đó nguồn vốn xã hội hóa gần 3 tỷ đồng và hàng trăm ngày công được huy động từ sự đóng góp của cộng đồng dân cư. Phong trào “Sắc hồng Cố đô” được lan tỏa sâu rộng, từ năm 2022 đến nay đã có 36 phường, xã, 46 cơ quan, đơn vị, 27 cơ sở tôn giáo, đình làng, 61 trường học, gần 6000 hộ gia đình và hơn 20 công viên điểm xanh, khách sạn …hưởng ứng. Phối hợp với Ban dân vận Thành ủy và các đoàn thể duy trì kết quả và nhân rộng mô hình: “Tuyến đường xanh, sạch, đẹp, an toàn”, “Tuyến kiệt sáng, sạch, đẹp, an toàn”, trong năm đã có 36/36 phường xã đăng ký 1.879 điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua “Dân vận khéo xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”.
   Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phan Thiên Định, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đã biểu dương, ghi nhận những đóng góp tích cực và quan trọng của Mặt trận và các tổ chức thành viên cùng tất cả bà con trong việc cùng chung tay xây dựng Thành phố Huế đạt được những kết quả tốt trên tất cả các mặt Kinh tế, xã hội, Quốc phòng an ninh năm 2023. Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2024 là năm rất quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu để xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc TW, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải nỗ lực, quyết tâm, quyết liệt hơn nữa, phải có kết quả thực chất, đột phá, và trưởng thành, đây là sứ mệnh lịch sử trao cho thế hệ hôm nay.
   Tại hội nghị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế đã được nhận cờ thi đua đơn vị dẫn đầu của UBMTTQ VN Tỉnh Thừa Thiên Huế, các đơn vị, cá nhân đã nhận được giấy khen của Mặt trận tỉnh và Thành phố. Ngay sau Hội nghị, các ủy viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã hiệp thương và thống nhất bầu ông Nguyễn Lương Tường, giữ chức Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố Huế nhiệm kỳ 2019 – 2024.
Quang Phong (Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố Huế)