Hạ tầng đô thị

02/01/2023

Nắp đan nước thải bằng bê tông xi măng bị bong tróc

Hiện nay từ phía Cống Thủy Quan đến phía bắc cầu Dã Viên phía bên trái có khoảng 6 nắp đan nước thải bằng bê tông xi măng bị bong tróc sâu 3 - 4cm, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, ảnh chụp lúc 13h ngày 02/1/2023. Kính gửi cơ quan chức năng kiểm tra và xử lý.

Cổng thông tin điện tử thành phố Huế - 09/01/2023

Đã chuyển thông tin phản ánh đến Cơ quan chuyên môn tiếp nhận và xử lý


Các câu hỏi khác