Lĩnh vực khác

14/04/2023

Kiến nghị lắp số nhà sớm tại đường Sơn Xuyên

Chúng tôi là những hộ dân sinh sống ở đường Sơn Xuyên, phường Thuỷ Xuân tuy nhiên chưa được đánh số nhà. Lý do: điểm đầu đường Sơn Xuyên thuộc phường Phường Đúc chưa đánh số nhà nên phường Thuỷ Xuân chưa triển khai được. Kính đề nghị phường Phường Đúc tiến hành đánh số nhà sớm. Xin cảm ơn.

Trả lời của Cơ quan chuyên môn - 18/05/2023

Kính gửi: Quý Ông/Bà.

Vấn đề quý Ông/Bà phản ánh, Phòng Quản lý đô thị thành phố Huế đã kiểm tra và xin thông báo kết quả xử lý như sau:

Liên quan đến nội dung phản ánh, đề nghị các hộ dân có nhu cầu cấp biển số nhà thực hiên theo quy định hướng dẫn đính kèm

Chân thành cảm ơn phản ánh kịp thời của quý Ông/Bà và mong tiếp tục nhận được phản ánh trong thời gian tới.

Trân trọng.

 

File đính kèm trả lời: 06.36.h57103qldtqh2022pl10_signed1.pdf


Các câu hỏi khác