Lĩnh vực khác

02/11/2023

Hỏi về thời gian quy hoạch thửa đất

Cho tôi hỏi thửa đất số 90, tờ bản đồ số 16, tại Thôn Tiên Nộn, xã Phú Mậu, Thành Phố Huế, tỉnh Thừa thiên Huế, diện tích 468,1m2 theo đồ án quy hoạch 2 bên bờ Sông Hương quy hoạch đất giao thông và đất tiểu thủ công nghiệp đến năm bao nhiêu là hết quy hoạch? Xin cảm ơn.

Cổng thông tin điện tử thành phố Huế - 03/11/2023

Đã chuyển thông tin phản ánh đến Cơ quan chuyên môn tiếp nhận và xử lý


Các câu hỏi khác