Tăng cường triển khai các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động “tín dụng đen”
18/10/2023 10:28:19 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động, tích cực tổ chức phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Tuy nhiên, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” vẫn còn phức tạp, nhất là hoạt động cho vay online qua các hội nhóm, mạng xã hội, các “App” trên ứng dụng điện thoại, với lãi suất rất cao.
   Để chủ động, tích cực tổ chức phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, ngày 13 tháng 10 năm 2023, UBND Thành phố đã ban hành Công văn số 8351/UBND-NC về việc tăng cường triển khai các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động “tín dụng đen”. Trong đó, UBND Thành phố đã yêu cầu toàn thể hệ thống chính trị, xã hội: các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thuộc thành phố; Viện kiểm sát nhân dân thành phố; Tòa án nhân dân thành phố; Công an thành phố và Ủy ban nhân dân các phường, xã thuộc thành phố có các giải pháp cụ thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng phương thức, thủ đoạn, hậu quả do “tín dụng đen” gây ra cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, ý thức phòng ngừa và không tham gia, tiếp tay cho hoạt động “tín dụng đen”; tích cực, chủ động phối hợp với lực lượng Công an trong việc rà soát, phát hiện những tổ chức, cá nhân có biểu hiện hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn.
   Người dân cần nâng cao cảnh giác với hoạt động “tín dụng đen”, hoạt động này thường gắn liền với hoạt động đòi nợ, chiếm đoạt tài sản trái pháp luật; chủ nợ thường thuê các nhóm đối tượng có tiền án, tiền sự sử dụng hung khí nguy hiểm, thực hiện các hành vi xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự và chiếm đoạt, hủy hoại tài sản của người đi vay, làm cho người vay bị kiệt quệ về tài chính cũng như bị ức chế, khủng hoảng về mặt tinh thần, quẩn bách và dễ dẫn đến những hành động tiêu cực, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân, ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn.
Phòng Tư pháp thành phố Huế