Các quy định điều kiện của người lái xe tham gia giao thông
18/09/2023 5:39:00 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Người điều khiển phương tiện gồm người điều khiển xe cơ giới, xe thô sơ, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ. Để người điều khiển phương tiện tham gia giao thông an toàn về tính mạng và cho những người xung quanh , theo đó tại Điều 58 của Luật Giao thông đường bộ có quy định về điều kiện của người lái xe tham gia giao thông như sau:
   1. Người lái xe tham gia giao thông phải đủ độ tuổi, sức khoẻ quy định tại Điều 60 của Luật này và có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe được phép điều khiển do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.
   Người tập lái xe ô tô khi tham gia giao thông phải thực hành trên xe tập lái và có giáo viên bảo trợ tay lái.
   2. Người lái xe khi điều khiển phương tiện phải mang theo các giấy tờ sau:
- Đăng ký xe;
- Giấy phép lái xe đối với người điều khiển xe cơ giới quy định tại Điều 59 của Luật này;
- Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới quy định tại Điều 55 của Luật này;
- Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
   Như vậy, ngoài việc đủ độ tuổi, sức khoẻ, có giấy phép lái xe thì người lái xe khi điều khiển phương tiện phải mang theo các giấy tờ như: Giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường và Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự.
Tuấn Anh (Phòng Tư pháp TP Huế)