Một số quy định về phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu, bia
11/09/2023 4:29:44 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Để giảm thiểu tai nạn giao thông, thiệt hại về vật chất xảy ra, theo đó tại Điều 21 của Luật Phòng, chống tác hại của rượu năm 2019 có quy định phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu, bia như sau:
- Người điều khiển phương tiện giao thông không uống rượu, bia trước và trong khi tham gia giao thông.
- Người đứng đầu cơ sở kinh doanh vận tải, chủ phương tiện giao thông vận tải có trách nhiệm chủ động thực hiện biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn người điều khiển phương tiện vận tải uống rượu, bia ngay trước và trong khi tham gia giao thông.
- Cơ quan, người có thẩm quyền có trách nhiệm kiểm toa nồng độ cồn trong máu, hơi thở của người điều khiển phương tiện giao thông đang tham gia giao thông hoặc gây ra tai nạn giao thông.
- Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm xây dựng nội dung và tổ chức việc đào tạo về phòng, chống tác hại của rượu, bia trong chương trình đào tạo cấp bằng, chứng chỉ, giấy phép điều khiển phương tiện giao thông thuộc phạm vi quản lý.
Luật Phòng, chống tác hại của rượu đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/6/2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020.
Tuấn Anh (Phòng Tư pháp TP Huế)