Thành phố Huế: Hội thi “An toàn giao thông và xây dựng nếp sống văn minh đô thị” năm 2020
30/11/2020 2:47:10 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 28/11/2020, Thành Đoàn - Hội Liên hiệp Phụ nữ - Hội Nông dân thành phố Huế phối hợp tổ chức Hội thi “An toàn giao thông và xây dựng nếp sống văn minh đô thị” năm 2020.
Tham gia Hội thi có 6 đội thi của 27 phường trên địa bàn Thành phố. Các đội thi trải qua 3 phần thi gồm: Tiểu phẩm, Sáng tác Video Clip tuyên truyền và Rung chuông vàng.Nội dung tập trung chủ yếu về các các quy định của Luật Giao thông đường bộ, các văn bản quy phạm pháp luật trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, hưởng ứng Đề án Ngày Chủ nhật xanh, xây dựng thành phố Huế sáng – xanh – sạch – đẹp – trật tự - trị an; các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước nhằm xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, văn minh, giảm thiểu tai nạn giao thông, tác hại, hậu quả của tai nạn giao thông đối với mỗi người, mỗi gia đình và toàn xã hội; xử lý những tình huống gặp phải trong đời sống hàng ngày.
Qua một buổi thi sôi nổi và hào hứng, các đội thi đã thể hiện được kiến thức, sự hiểu biết của mình về Luật Giao thông đường bộ.

Hội thi nhằm thúc đẩy cơ hội để tăng tính giao lưu, đoàn kết không chỉ giữa các phường mà còn giữa các đoàn thể với nhau. Góp phần thay đổi nhận thức, tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức, thái độ và hành vi của hội viên, đoàn viên thanh niên đối với công tác đảm bảo an toàn giao thông, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, thực hiện có hiệu quả đề án Ngày Chủ nhật xanh, xây dựng thành phố Huế sáng – xanh – sạch – đẹp – trật tự – trị an. 

Thanh Mai – Hội Nông dân thành phố Huế