Nhà vườn Phú Mộng
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:

Nhà vườn Phú Mộng có bảy ngôi nhà vườn trên 100 tuổi. Các ngôi nhà - vườn này xưa kia của các quan lại trong triều Nguyễn.

Trong những ngôi vườn này trồng các loại cây hoa không theo một thứ tự nào, mà theo ý tưởng chủ đạo của người trồng. Nhiều khi chỉ trồng ba cây măng cụt trong gốc vườn, nhưng chủ nhà tạo ra thành một chữ "Nhân". Vườn xưa trồng cây trái chủ yếu cho chủ nhà vừa chơi, vừa thưởng thức, nên nhiều người gọi vườn Huế là cuốn tự truyện viết bằng nét chủ của cây cỏ.

Nhà vườn Phú Mộng, phường Kim Long, Huế.

(Theo www.huefestival.com)

Các bài khác