18/10/2023

Kiến nghị kiểm tra biển hiệu không đúng quy định ở Nha khoa Sài Gòn Chợ Nọ

Nha khoa Sài Gòn Chợ Nọ. Địa chỉ: Phú Khê, Phú Dương, TP Huế, biển hiệu không có giờ làm việc và thông tin người chịu trách nhiệm chuyên môn theo quy định tại Điều 41 Nghị định 109/2016/NĐ-CP quy định về nội dung biển hiệu của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Kiến nghị kiểm tra việc chấp hành quy định hành nghề theo quy định.

Trả lời của Cơ quan chuyên môn - 26/10/2023

Ngày 25/10/2023 UBND thành phố đã thành lập Đoàn kiểm tra tại cơ sở Nha khoa Sài Gòn Chợ Nọ. (Đính kèm báo cáo kết quả kiểm tra)

File đính kèm trả lời: 30.18.h571138bcttyt2023pl1.pdf


Các câu hỏi khác