24/11/2023

Thắc mắc về thời gian nhận kết quả DVC

Tôi nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất 12/9/23 tại phường Kim Long, ngày hẹn trả: 24/10/23. Tôi nhận được tin nhắn của DVC-TTHue hẹn 20/11/23 trả kết quả. Tôi xin hỏi đã có kết quả chưa để ra nhận. Tôi ở tại Quảng Nam. Cám ơn nhiều.

Trả lời của Cơ quan chuyên môn - 11/12/2023

Kính gửi: Quý Ông/Bà.

Vấn đề quý Ông/Bà hỏi, UBND thành phố Huế đã giao Trung tâm Hành chính công thành phố Huế kiểm tra, rà soát và xin trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Quyết định 31/2019/QĐ-UBND ngày 03/6/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, trong trường hợp hồ sơ chậm, trễ hẹn trả kết quả hoặc kéo dài thời gian giải quyết do cần xác minh, lấy ý kiến thì cơ quan giải quyết hồ sơ phải thông báo bằng văn bản gửi đến công dân/tổ chức và đồng gửi Trung tâm Hành chính công.

Trung tâm Hành chính công thành phố Huế đã rà soát, qua theo dõi hồ sơ trên hệ thống phần mềm dịch vụ công hồ sơ của quý Ông/Bà được UBND phường Kim Long tiếp nhận hồ sơ ngày 12/9/2023 với mã số 000.57.36.H57-230912-0567, sau đó đến ngày 10/10/2023 UBND phường Kim Long liên thông hồ sơ đến TTHCC thành phố với mã số 000.00.36.H57-231010-1643, sau khi tiếp nhận hồ sơ Chi nhánh VPĐKĐĐ thành phố đã có Công văn số 8991/CNVPĐKĐĐ ngày 06/11/2023 gửi UBND phường Kim Long để đề nghị UBND phường kiểm tra, xác nhận một số nội dung, đồng gửi thông báo đến Ông/Bà để biết. (Đính kèm công văn)

Ngày 30/11/2023 UBND Phường Kim Long có Công văn 444/UBND-ĐCXD gửi Chi nhánh VPĐKĐĐ thành phố Huế về viêc ngày 29*/11/2023 đã làm việc với ông Mai Đức quang và đề nghị ông liên hệ với Chi nhánh VPĐKĐĐ thành phố Huế để thực hiện đo đạc lập bản vẽ hiện trạng nhà đất (đinh kèm công văn)

Ngày 8/12/2023 Chi nhánh VPĐKĐĐ thành phố Huế thông báo số 9895/CNVPĐKĐĐ gửi ông Mai Đức Quang thực hiện theo đề nghị của UBND phường Kim Long. (đinh kèm công văn)

Chân thành cám ơn quý Ông/Bà.

Trân trọng.

File đính kèm trả lời: 00.36.h578488ubndcchc2023pl2_signed(1).pdf
57.36.h57444ubnddcxd2023pl2_signed.pdf
000.09.13.h579895cnvpdkdd2023pl1.pdf


Các câu hỏi khác