22/10/2023

Tái diễn tình trạng thả rong trâu bò tại khu dân cư Ân Nam

Kính gửi cơ quan chức năng, tình trạng thả rong trâu bò tại khu dân cư Ân Nam thuộc phường Hương An cứ vài bửa là lại tiếp diễn. Mặc dù đã gửi phản ánh đến UBND phường Hương An nhiều lần nhưng đều nhận những câu trả lời là kiểm tra không thấy rồi ít bửa lại tiếp diễn. Kính đề nghị Trung tâm Hue-S gửi đến cơ quan chức năng cấp cao hơn để giải quyết triệt để vấn đề này giúp người dân ở đây (ảnh chụp lúc 11h48’ ngày 22/10/2023).

Trả lời của Cơ quan chuyên môn - 02/11/2023


Các câu hỏi khác