Thực hành kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
07/10/2023 4:35:20 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 07/10/2023, Công an thành phố Huế tổ chức tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) cho cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, công nhân viên trên địa bàn.
   Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP. Huế hướng dẫn, giới thiệu các công cụ, phương tiện PCCC
 
   Tại chương trình tuyên truyền, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP. Huế đã giới thiệu về các trang thiết bị, phương tiện PCCC và CNCH cơ bản, hiện đại mà lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP. Huế đang sử dụng.
   Đồng thời, hướng dẫn cho cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, công nhân viên trên địa bàn một số kiến thức cơ bản về công tác PCCC và CNCH; trải nghiệm, thực hành PCCC và CNCH; góp phần thực hiện tốt công tác phòng ngừa cháy nổ xảy ra trên địa bàn.
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)