THÔNG BÁO Về việc hoãn và tổ chức lại buổi tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND thành phố
18/09/2023 4:56:57 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 18/9/2023, UBND Thành phố ban hành Thông báo số 273/TB-UBND về việc hoãn và tổ chức lại buổi tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND thành phố.
   Theo đó, ngày 27/6/2023, UBND thành phố đã ban hành Thông báo số 190/TBUBND về lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND thành phố Huế 6 tháng cuối năm 2023 tại trụ sở tiếp công dân thành phố Huế. Tuy nhiên, do Lãnh đạo thành phố bận công tác đột xuất nên lịch tiếp công dân ngày 18/9/2023 tạm hoãn và sẽ được bố trí lại vào ngày 19/9/2023.
   UBND thành phố Huế thông báo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân được biết./.
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thông báo số 273/TB-UBND ngày 18/9/2023 của UBND Thành phố ()
Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế