LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CƠ QUAN

STT Thời gian Hạng mục công việc
1 Thứ Hai, 27/03/2023
2 Thứ Ba, 28/03/2023
3 Thứ Tư, 29/03/2023
4 Thứ Năm, 30/03/2023
5 Thứ Sáu, 31/03/2023
6 Thứ Bảy, 01/04/2023
7 Chủ Nhật, 02/04/2023
Xuất file
Từ ngày 20/03/2023 đến ngày 26/03/2023 Tuần  - 2023
 Cả tuần   Thứ Hai   Thứ Ba   Thứ Tư   Thứ Năm   Thứ Sáu   Thứ Bảy   Chủ Nhật 
Xuất file