Bảy dự án trọng điểm của thành phố Huế năm 2022
31/01/2022 10:22:07 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
(1). Các dự án chỉnh trang 02 bờ sông Hương.
(2). Dự án di dời dân cư khu vực I Kinh thành Huế.
(3). Dự án phát triển đô thị tăng trưởng xanh.
(4). Các dự án nâng cấp hạ tầng đô thị gắn với phát triển kinh tế đêm.
(5). Dự án Cải thiện Môi trường nước (phần kết dư).
(6). Dự án Thành phố Văn hóa và Du lịch thông minh (KOICA).
(7). Các dự án đầu tư nâng cấp hạ tầng cho các xã để đủ điều kiện thành lập phường.
Các bài khác
    << < 1 2 > >>