• Tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 của thành phố Huế
    01/01/2022 4:45:54 CH
    Năm 2021, Thành phố Huế đã đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức, phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo sức khỏe và đời sống Nhân dân. Chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, tăng cường chăm lo chu đáo cho người có công cách mạng, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội; Triển khai đảm bảo các nhiệm vụ sau bầu cử, Nghị quyết 1264 của UBTVQH về mở rộng địa giới. Các công trình, dự án trọng điểm được tập trung chỉ đạo. Sự nghiệp giáo dục, văn hóa xã hội, y tế tiếp tục duy trì kết quả tốt. Công tác quy hoạch, quản lý xây dựng và phát triển đô thị, xử lý môi trường được tăng cường, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, ổn định chính trị - xã hội. Trật tự an ...
  • Tình hình kinh tế năm 2016
    08/12/2016 8:20:19 SA
        I. Về Kinh tế.    1. Du lịch - dịch vụ - thương mại: