Các dự án trọng điểm năm 2015
17/12/2014 7:17:44 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:

1. Dự án Quy hoạch chi tiết hai bên bờ sông Hương và đầu tư thí điểm (vốn ODA Hàn Quốc tài trợ);
2. Dự án Cải thiện môi trường nước Thành phố;
3. Dự án chỉnh trang tôn tạo sông Ngự Hà;
4. Dự án di dời, giải toả khu vực Thượng thành;
5. Dự án mở rộng, nâng cấp đường Điện Biên Phủ;
6. Dự án thoát nước các tuyến đường khu vực 4 phường nội thành (gđ 2);
7. Dự án giải tỏa, đầu tư hạ tầng quỹ đất bán đấu giá phục vụ tái định cư, chỉnh trang đô thị;
8. Dự án nâng cấp đô thị khu vực trung tâm Thành phố;
9. Dự án xây dựng khu vui chơi giải trí, kết hợp bãi đỗ xe tại công viên Kim Đồng (vốn xã hội hóa).
* Dự án trọng điểm của Tỉnh thực hiện trên địa bàn Thành phố:
1. Nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1A cửa ngõ phía Bắc;
2. Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Chí Thanh;
3. Thực hiện giải tỏa đường Bà Triệu và đường Trần Phú;
4. Dự án Bảo tồn, tu bổ tổng thể di tích Ngọ Môn – Hoàng Thành (giai đoạn 1);
5. Chỉnh trang hai bên bờ sông khu vực cầu Dã Viên.
 

Văn phòng HĐND và UBND Thành phố