Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị về công tác phát triển đảng viên
20/10/2023 3:43:48 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Chiều 20/10/2023, tại Hội trường Thành ủy, đồng chí Trần Hùng Nam - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã chủ trì Hội nghị về công tác phát triển đảng viên. Tham dự có đại diện lãnh đạo, chuyên viên các ban, UBKT, Văn phòng Thành ủy và Trung tâm Chính trị thành phố; các đồng chí phó bí thư thường trực, văn phòng đảng ủy của 36 đảng ủy phường, xã.
   Thời gian qua, Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác phát triển đảng viên, xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, trước mắt và lâu dài trong công tác xây dựng Đảng; nhằm bổ sung lực lượng, trẻ hoá đội ngũ đảng viên, bảo đảm tính kế thừa và phát triển của Đảng, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.
   Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm, tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác phát triển đảng viên với nhiều giải pháp sát hợp, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn; phương thức kết nạp được mở rộng, nhiều quần chúng ưu tú, nhân tố điển hình, tiêu biểu được phát hiện, bồi dưỡng, xem xét, kết nạp vào hàng ngũ của Đảng vinh quang.
   Để đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian, triển khai đồng bộ, đồng thời, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ về công tác phát triển đảng viên mới theo Nghị quyết 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết 14-NQ/TU, ngày 10/12/2022 của Thành ủy đề ra. Thời gian đến, đồng chí đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở tập trung đẩy mạnh phát triển đảng viên mới, bảo đảm về số lượng và chất lượng; đổi mới phương thức tuyên truyền nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên; chú trọng tạo nguồn kết nạp đảng viên trong giáo viên, học sinh và lực lượng dân quân; tăng cường mở các lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú trên cơ sở rút ngắn thời gian nhưng vẫn bảo đảm chất lượng, hiệu quả các lớp học,…
   Đảng viên là "tế bào" cấu thành tổ chức đảng, tăng cường công tác phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng đảng viên chính là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ Thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.
Văn phòng Thành ủy Huế