Đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian, triển khai đồng thời, đồng bộ, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết 14 đề ra
17/08/2023 4:20:41 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Đó là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trần Hùng Nam - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tại buổi làm việc chiều ngày 17/8/2023 với Tổ công tác phát triển đảng viên của Thành ủy.
   Tham dự có đồng chí Lê Minh Châu - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; đại diện lãnh đạo và chuyên viên các ban, UBKT, Văn phòng Thành ủy và thành viên của Tổ công tác phát triển đảng viên của Thành ủy.
   Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh: phát triển đảng viên là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm bổ sung lực lượng, trẻ hoá đội ngũ đảng viên, bảo đảm tính kế thừa và phát triển của Đảng, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.
   Đồng chí đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm, tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác phát triển đảng viên trong thời gian qua, với nhiều giải pháp sát hợp, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn; phương thức kết nạp được mở rộng, nhiều quần chúng ưu tú, nhân tố điển hình, tiêu biểu được phát hiện, bồi dưỡng, xem xét, kết nạp vào hàng ngũ của Đảng vinh quang.
   Thời gian đến, đồng chí Phó Bí thư Thường trực đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương và Tổ công tác, khẩn trương tập trung đẩy mạnh phát triển đảng viên mới, bảo đảm về số lượng và chất lượng, trong đó chú trọng phát triển đảng viên trong lực lượng đoàn viên, hội viên, dân quân tự vệ và học sinh tại các trường học,... kết hợp rà soát báo cáo đánh giá tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, dân quân tại chỗ, lực lượng hội viên, đoàn viên thực tế tại địa phương; phối hợp nhận diện, lập danh sách quần chúng được kết nạp Đảng do tổ chức hội nào giới thiệu,... tập trung đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian, triển khai đồng thời, đồng bộ, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ về công tác phát triển đảng viên mới theo Nghị quyết 14-NQ/TU, ngày 10/12/2022 của Thành ủy đề ra.
Văn phòng Thành ủy Huế