Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023 tại tổ dân phố Lại Thế 1 và Lại Thế 2 - phường Phú Thượng (thành phố Huế)
10/11/2023 9:56:49 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 10/11/2023, Tổ dân phố (TDP) Lại Thế 1, Lại Thế 2, phường Phú Thượng, thành phố Huế đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023. Đồng chí Nguyễn Nam Tiến, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam tỉnh, lãnh đạo một số ban, ngành của tỉnh, thành phố và lãnh đạo địa phương cùng đông đảo người dân, các tộc trưởng, đại diện các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tham dự.
   Ngày hội được tổ chức trang trọng với các hoạt động văn hóa văn nghệ không chỉ đem đến không khí đầm ấm, hòa thuận của tình làng, nghĩa xóm mà còn là nơi để Nhân dân phát huy dân chủ, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc ngay từ cơ sở, cộng đồng dân cư, tạo không khí vui tươi phấn khởi.
   Tại ngày hội, các đại biểu tham dự và Nhân dân các khu dân cư đã nêu bật lại truyền thống vẻ vang qua 93 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và cùng khẳng định vai trò quan trọng của công tác Mặt trận trong tiến trình phát triển của lịch sử cách mạng Việt Nam; đánh giá kết quả việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” năm2023; triển khai phương hướng nhiệm vụ, nâng cao chất lượng thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua năm 2024.
 
   Qua 1 năm thực hiện, các phong trào, hoạt động triển khai tại các Khu phố đã phát huy hiệu quả tích cực, thắt chặt tinh thần đoàn kết giữa chính quyền, các ban ngành đoàn thể với nhân dân; tình làng, nghĩa xóm giữa Nhân dân trong khu phố ngày càng mật thiết; dân chủ ở cơ sở ngày càng được phát huy, góp phần tăng cường sự đồng thuận xã hội, giúp đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng cao.
   Tại Ngày hội UBMTTQ Tỉnh, Thành phố đã tặng quà cho 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 20 hộ nghèo trên địa bàn phường. Dịp này, Chủ tịch UBND phường Phú Thượng cũng khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2023.
Ngày hội diễn ra với phần Hội vui tươi, phấn khởi, đoàn kết
Thái Hùng (Văn phòng HĐND và UBND thành phố Huế)