Đại hội Đại biểu Hội Người khuyết tật Thành phố Huế lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028
23/10/2023 10:57:55 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 23/10/2023, Hội Người khuyết tật Thành phố Huế tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028. Đự Đại hội có các đồng chí: Võ Thị Trà My – Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy; Trương Đình Hạnh, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Huế, Nguyễn Văn Phu - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam Thành phố Huế và 91 đại biểu đại diện cho hơn 8.000 hội viên khuyết tật trong toàn thành phố.
   Nhiệm kỳ 2016-2022, công tác hoạt động hội đã có sự chuyển biến tích cực, đời sống của người khuyết tật đã được cải thiện, mỗi năm mở 2 lớp (mỗi lớp 50 người) tập huấn về luật người khuyết tật và công ước quốc tế về người khuyết tật. Đã vận động hỗ trợ 354 suất quà với tổng số tiền 96 triệu đồng. Tranh thủ sự hỗ trợ của ủy ban quốc gia về người khuyết tật Việt nam  tổ chức làm kinh tế cho 9 hội viên. Đến nay, đã thành lập Câu lạc bộ phụ nữ khuyết tật để cho vay vốn phát triển kinh tế, cải tạo công trình phục vụ người khguyeets tật vói số tiền 205 triệu đồng.
   Đại hội đã dành nhiều thời gian thảo luận đóng góp vào báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chấp hành khóa I, nhiệm kỳ 2016-2022, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đưa ra nhiều mục tiêu cho nhiệm kỳ tới.
   Với tinh thần trách nhiệm, Đại hội đã bầu BCH khóa II gồm 11 ông, bà; Tại phiên họp thứ nhất, BCH khóa II bầu ông Nguyễn Văn Lựu tái đắc cử Chủ tịch Hội Người khuyết tật Thành phố Huế; ông Võ Trọng Trường làm Phó Chủ tịch Hội Người khuyết tật Thành phố Huế, nhiệm kỳ 2023-2028.
Hoài Phong (Trung tâm văn hóa thông tin & thể thao TP. Huế)