Hội LHPN Thành phố: Lễ tiếp nhận và ra mắt nguồn quỹ vốn xoay vòng hỗ trợ phát triển sinh kế cho phụ nữ làm nghề thu gom, tái chế phế liệu từ dự án “Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam”
02/10/2023 4:58:06 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 02/10/2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phối hợp cùng Ban Điều hành Dự án “Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam” tại Huế tổ chức Lễ Tiếp nhận và ra mắt “Nguồn quỹ vốn xoay vòng hỗ trợ phát triển sinh kế cho phụ nữ làm nghề thu gom, tái chế phế liệu” tại thành phố Huế.
   Tại chương trình, đại diện lãnh đạo Dự án “Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam” đã trao nguồn quỹ vốn xoay vòng hỗ trợ phát triển sinh kế cho phụ nữ làm nghề thu gom, tái chế phế liệu trị giá 600 triệu đồng cho Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố quản lý.
   Sau Lễ Tiếp nhận và ra mắt nguồn quỹ, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn cách vận hành, quản lý nguồn quỹ vốn xoay vòng hỗ trợ phát triển sinh kế cho phụ nữ làm nghề thu gom, tái chế phế liệu tại thành phố Huế cho hơn 80 cán bộ hội chủ chốt.
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)