Thành phố Huế tăng cường phòng chống và loại trừ bệnh sốt rét
13/11/2023 11:18:24 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Để tiếp tục chủ động các biện pháp phòng, chống và kiểm soát bệnh sốt rét trên địa bàn, đảm bảo việc phát hiện sớm, quản lý điều trị kịp thời các trường hợp mắc bệnh sốt rét, hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong, ngày 07/11/2023, UBND thành phố Huế ban hành Công văn số 9095/UBND-YT chỉ đạo tăng cường phòng, chống và loại trừ bệnh sốt rét.
   Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu Trung tâm Y tế Thành phố xây dựng kế hoạch phòng, chống và loại trừ bệnh sốt rét trong giai đoạn tiếp theo đảm bảo đạt các mục tiêu đề ra tại Chiến lược Quốc gia phòng, chống và loại trừ bệnh sốt rét giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030; Tăng cường công tác giám sát phát hiện kịp thời các trường hợp mắc bệnh sốt rét bằng soi kính hiển vi hoặc xét nghiệm chẩn đoán nhanh, hạn chế bỏ sót người bệnh. Tổ chức khoanh vùng để xử lý kịp thời, dứt điểm nguồn bệnh và hạn chế lan truyền ra cộng đồng. Thực hiện xử lý các ổ bệnh sốt rét triệt để và phòng chống muỗi truyền bệnh sốt rét theo đúng quy trình của Bộ Y tế.
   Bên cạnh đó, đảm bảo đủ nhu cầu về hóa chất, sinh phẩm, thuốc, trang thiết bị cho công tác phòng, chống bệnh sốt rét trên địa bàn; Đề xuất các biện pháp, giải pháp thích hợp trong công tác tiếp cận, quản lý nhóm đối tượng có nguy cơ mắc bệnh sốt rét, như: người đến địa phương làm ăn kinh tế, lao động theo thời vụ, người dân địa phương đi rừng, ngủ nương rẫy, khai thác lâm thổ sản, công nhân lâm nghiệp, cán bộ quản lý rừng, người dân qua lại vùng sốt rét lưu hành, đi về từ các tỉnh có sốt rét lưu hành như khu vực miền Trung - Tây Nguyên và những nước có sốt rét lưu hành như các nước châu Phi, Lào, Cam-pu-chia.
   UBND Thành phố yêu cầu Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao; Cổng thông tin điện tử thành phố phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế, các cơ quan, đơn vị liên quan và  UBND các phường, xã tổ chức tuyên truyền, truyền thông bằng nhiều hình thức về các nguy cơ và thay đổi hành vi trong thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh sốt rét cho nhóm đối tượng có nguy cơ mắc bệnh sốt rét: khi bị mắc sốt rét thì đến cơ sở y tế để được khám và điều trị sốt rét kịp thời, sử dụng thuốc điều trị sốt rét đầy đủ theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế để người dân hiểu và tự giác, chủ động tích cực thực hiện các biện pháp bảo vệ, phòng chống sốt rét cho bản thân và cộng đồng.
   Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành thuộc thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với ngành y tế, các cơ quan, đơn vị liên quan để phổ biến, tuyên truyền, quán triệt, chỉ đạo quyết liệt, chủ động tham gia công tác phòng, chống và loại trừ bệnh sốt rét.
   Đối với UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố, UBND Thành phố yêu cầu phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương triển khai hiệu quả công tác phòng, chống và loại trừ bệnh sốt rét trên địa bàn, đồng thời -tiếp tục tăng cường công tác thông tin, giáo dục sức khỏe và truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về các biện pháp phòng, chống sốt rét để người dân tích cực, chủ động tham gia trong hoạt động phòng, chống và loại trừ bệnh sốt rét.
Huỳnh Thị Ly (Phòng Văn hóa & Thông tin TP Huế)