Thông báo trúng tuyển viên chức, năm học 2023 – 2024 và nhân viên hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP
15/09/2023 11:36:45 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 15/9/2023, Hội đồng Tuyển dụng Thành phố đã ban hành thông báo số 23/TB-HĐTD về việc trúng tuyển viên chức, năm học 2023 – 2024 và nhân viên hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP.
     I. Danh sách thí sinh trúng tuyển viên chức gồm 114 thí sinh, cụ thể:
     1. Giáo viên Mầm non hạng III (V.07.02.26): 18 thí sinh.
     2. Giáo viên Tiểu học hạng III (V.07.03.29): 27 thí sinh
     3. Giáo viên Thể dục tiểu học hạng III (V.07.03.29): 06 thí sinh
     4. Giáo viên Tiếng Anh tiểu học hạng III (V.07.03.29): 04 thí sinh 
     5. Giáo viên Tiếng Anh THCS hạng III (V.07.04.32): 04 thí sinh 
     6. Giáo viên Toán hạng III (V.07.04.32): 08 thí sinh                                                                                 
     7. Giáo viên Ngữ văn hạng III (V.07.04.32): 09 thí sinh
     8. Giáo viên Vật lý hạng III (V.07.04.32): 05 thí sinh
     9. Giáo viên Địa lý hạng III (V.07.04.32): 05 thí sinh                                                                                    
     10. Giáo viên Lịch sử hạng III (V.07.04.32): 03 thí sinh
     11. Giáo viên Hóa hạng III (V.07.04.32): 07 thí sinh 
     12. Giáo viên Sinh hạng III (V.07.04.32): 06 thí sinh
     13. Giáo viên Công nghệ hạng III (V.07.04.32): 03 thí sinh
     14. Nhân viên kế toán mầm non (06.031): 01 thí sinh
     15. Nhân viên kế toán tiểu học(06.031): 02 thí sinh
     16. Nhân viên kế toán THCS (06.031): 01 thí sinh
     17. Nhân viên Y tế mầm non (V.08.03.07): 04 thí sinh
     18. Nhân viên Y tế THCS (V.08.03.07): 01 thí sinh                                                                                                    
     (Danh sách trúng tuyển được đính kèm Thông báo này)
     II. Danh sách thí sinh trúng tuyển nhân viên hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2022 gồm 05 thí sinh, cụ thể:
     1. Nhân viên bảo vệ trường học
     a) Nhân viên bảo vệ cấp mầm non:                01 thí sinh
     b) Nhân viên bảo vệ cấp tiểu học:                  03 thí sinh
     2. Nhân viên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố:
     - Nhân viên bảo vệ:                                      01 thí sinh                    
     (Danh sách trúng tuyển được đính kèm Thông báo này)
     III. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng:
     1. Về hồ sơ tuyển dụng:
     - Phiếu Lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp;
     - Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;
     - Trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm mà thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội (nếu đứt quãng thì được cộng dồn) từ đủ 12 tháng trở lên thì nộp bổ sung: Bản sao có chứng  thực Quyết định nghỉ việc hoặc Quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc/Hợp đồng lao động; Hợp đồng lao động của đơn vị cũ, chốt thời gian tham gia bảo hiểm xã hội (bản chính hoặc bản sao có công chứng) đến ngày 30/9/2023 để làm căn cứ xem xét xếp bậc lương;
     - Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên (nếu có).
     2. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng:
     - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Tầng 4, Phòng 407 - Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, Trung tâm Hành chính thành phố - 24 Tố Hữu, Phường Xuân Phú, Thành phố Huế.
     - Thời gian tiếp nhận hồ sơ:
     Các thí sinh trúng tuyển nộp Giấy chứng nhận sức khỏe, Bảo hiểm xã hội (nếu có), Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên (nếu có) trước ngày 29/9/2023. Riêng Phiếu lý lịch tư pháp yêu cầu các thí sinh nộp trước ngày 15/10/2023.
     3. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Chủ tịch UBND thành phố Huế ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.
     Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì UBND thành phố thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử thành phố và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.
     Nếu muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố hoặc qua số điện thoại 0234.3833049 (bộ phận Tổ chức - Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố).
     Xem thông tin chi tiết tại văn bản đính kèm
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thông báo số 23/TB-HĐTD ()
Văn phòng HĐND & UBND TP
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>