Thông báo nhận Quyết định tuyển dụng viên chức, năm học 2023-2024 và nhân viên Hợp đồng lao động
02/10/2023 8:07:44 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 02/10/2023, Hội đồng tuyển dụng Thành phố đã ban hành thông báo số 24/TB-HĐTD về việc nhận Quyết định tuyển dụng viên chức, năm học 2023-2024 và nhân viên Hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP.
     Các thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển vào viên chức và nhân viên Hợp đồng lao động trực tiếp đến nhận Quyết định tuyển dụng.
     Thời gian: Vào lúc 15h00 ngày 04 tháng 10 năm 2023.
     Địa điểm: Hội trường B214 - Trung tâm Hành chính thành phố (Số 1 Lê Viết Lượng, Phường Xuân Phú, Thành phố Huế)
     Khi đi nhận Quyết định tuyển dụng đề nghị thí sinh mang theo Căn cước công dân; các văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm (bản chính) để đối chiếu.
     Đối với các trường hợp thiếu Lý lịch tư pháp khi nộp hồ sơ hoàn thiện phải nộp bản chính Lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thông báo 24/TB-HĐTD ()
Văn phòng HĐND & UBND TP
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>