Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tiếp nhận vào viên chức năm 2023 của Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng khu vực thành phố Huế
09/06/2023 4:40:31 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 09/6/2023, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng khu vực thành phố Huế đã ban hành Quyết định 63/QĐ-BQLDA về việc ban hành Kế hoạch tiếp nhận vào viên chức năm 2023 (đính kèm file Quyết định).
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định số 63/QĐ-BQLDA ngày 09/6/2023 ()
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>