Kết quả phỏng vấn viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo và nhân viên Hợp đồng theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ (Vòng 2), năm học 2023 - 2024
12/09/2023 5:46:29 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Căn cứ kết quả phỏng vấn của Ban kiểm tra, sát hạch, ngày 12/9/2023, Hội đồng Tuyển dụng Viên chức và Nhân viên Thành phố đã ban hành thông báo số 21/TB-HĐTD về việc Kết quả phỏng vấn viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo và nhân viên Hợp đồng theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ (Vòng 2), năm học 2023 - 2024.
     Xem chi tiết tại các file đính kèm.
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thông báo số 21/TB-HĐTD ()
2 Kết quả thi vòng 2 ()
Văn phòng HĐND & UBND TP
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>