Kết quả thi (Vòng 1) viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo; Lịch thi viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo và nhân viên Hợp đồng theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ (Vòng 2), năm học 2023 – 2024
01/09/2023 2:01:44 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 01/9/2023, Hội đồng tuyển dụng Thành phố đã ban hành thông báo số 15/TB-HĐTD về việc kết quả thi (Vòng 1) viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo; Lịch thi viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo và nhân viên Hợp đồng theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ (Vòng 2), năm học 2023 – 2024.
     Căn cứ kết quả thi (Vòng 1) viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo, năm học 2023 - 2024, Hội đồng tuyển dụng thông báo:
     1. Danh sách kết quả thi vòng 1 của thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức, năm học 2023 - 2024
     (Đính kèm danh sách kết quả thi trên máy vòng 1)
     2. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo
     (Đính kèm danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2)
     3. Thời gian và địa điểm tổ chức vòng 2
     a) Thời gian phỏng vấn: Ngày 11 tháng 9 năm 2023.
     Thí sinh tập trung vào lúc 7h00 tại địa điểm tổ chức thi để làm các thủ tục trước khi sát hạch, phỏng vấn.
     b) Địa điểm thi: Trường Cao đẳng sư phạm tỉnh Thừa Thiên Huế
     (82 Hùng Vương, phường Phú Nhuận, thành phố Huế)
     c) Danh sách số báo danh, phòng thi phỏng vấn vòng 2: Sẽ có Thông báo sau.
     4. Hình thức, nội dung thi vòng 2:
            - Hình thức thi: Phỏng vấn
            - Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển (Theo danh mục tài liệu kèm theo Thông báo số 236/TB-UBND ngày 01/8/2023 của UBND thành phố)
     5. Một số lưu ý đối với thí sinh khi dự thi:
     a) Yêu cầu các thí sinh tham dự kỳ thi mang theo Thẻ căn cước công dân hoặc một trong các giấy tờ tùy thân hợp pháp khác.
     b) Thí sinh chủ động nghiên cứu Nội quy thi tuyển viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và nghiêm túc thực hiện Nội quy thi tuyển trong thời gian dự thi viên chức, năm học 2022-2023.
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thông báo số 15/TB-HĐTD ()
2 Kết quả thi trắc nghiệm vòng 1 ()
3 Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi vòng 2 ()
Văn phòng HĐND & UBND TP
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>