Triển khai thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2024 trên địa bàn thành phố Huế
23/01/2024 10:44:48 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 18/01/2024, UBND thành phố Huế ban hành Kế hoạch 599/KH-UBND về triển khai thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2024 trên địa bàn thành phố Huế.
    Kế hoạch đã đưa ra các mục tiêu cụ thể, trong đó mục tiêu 1 nhằm tăng cường năng lực hệ thống tổ chức quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm từ thành phố đến phường, xã. Mục tiêu 2 nhằm nâng cao kiến thức và thực hành đúng về vệ sinh an toàn thực phẩm cho các nhóm đối tượng: người quản lý, người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể và người tiêu dùng; Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố.
   Bên cạnh đó, mục tiêu 3 được triển khai nhằm cải thiện rõ rệt tình trạng bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống và các chợ trên địa bàn thành phố. Kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm các mặt hàng nông thủy sản, thực phẩm tươi sống và các loại thực phẩm tiêu dùng trong sinh hoạt hàng ngày. Mục tiêu cuối cùng là ngăn ngừa có hiệu quả tình trạng ngộ độc thực phẩm cấp tính, khống chế ngộ độc thực phẩm không để xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm tập thể lớn, không có người tử vong do ngộ độc thực phẩm. Hạn chế các bệnh truyền qua thực phẩm xảy ra trên địa bàn thành phố, chủ động trong công tác bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.
   Để hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra, UBND Thành phố yêu cầu tăng cường công tác chỉ đạo và tăng cường năng lực quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục về an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm, ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm. Đồng thời, quản lý chặt chẽ các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn và thực hiện quy trình thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đúng quy định.
   Xác định công tác bảo đảm an toàn thực phẩm là nhiệm vụ trọng tâm, cần tập trung chỉ đạo thực hiện. Vì vậy, trong những năm qua, Thành phố Huế đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, qua đó tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các ngành, doanh nghiệp, hộ gia đình, người dân trong thực hiện các chính sách, pháp luật đảm bảo an toàn thực phẩm. Việc triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm nhằm nâng cao năng lực tổ chức quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm từ thành phố đến phường, xã đáp ứng khả năng quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các hoạt động đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức, thái độ, trách nhiệm, thực hành đúng về bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, người sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống và người tiêu dùng.
Huỳnh Thị Ly (Phòng Văn hóa & Thông tin TP Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>